Virhetilanne 500:

Sovellusvirhe

Sivulla on tapahtunut virhe, jonka seurauksena sovelluksen suoritus on keskeytynyt.


Fel 500:

Applikationsfel

Applikationens utförande har stannat på grund av ett fel som uppstått på sidan.


Error 500:

Application Error

The web server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling your request.