”Epämääräisessäkin pahanolon tunteessa asiakasta ohjaava sivusto.”

Apua.info on hyvinvoinnin nettikirjasto jokaisen arkeen. Selaile, pohdi, ota käyttöösi työkalut ja keskustele! Apua.info toimii myös luotettavana opetus-, neuvonta- ja asiakastyön työvälineenä ja tukiaineistona.

Apua.infon toimitusperiaatteita ovat ammattimaisesti tuotettu tieto ja suora lähestymistapa vaikeissakin aiheissa. Aineiston kohdalla on aina mainittu sen takana seisova tuottaja. Ratkaisukeskeisyys näkyy monien aineistojen lähestymistavassa.

Apua.infossa vierailee vilkkaimpina kuukausina lähes 10 000 eri ihmistä – on siten todennäköistä, että monet muut pohtivat samankaltaisia kysymyksiä kuin Sinä.

Aihehaku – valmiit toimitetut aihepaketit
Apua nopeasti – henkilökohtaisen tuen yhteystietoja
Selviytymistarinoita – selviytymistarinoita Apua.infon lukijoilta
Auttavat verkkopalvelut – AVEC-verkostossa mukana olevien järjestöjen palvelut
Keskustelut – keskustele teemasta, löydä vertaisryhmä
Arvioi tilanteesi – työkaluja, testejä, oman avun välineitä
Kysy neuvoa – neuvontapalveluja, kysymys-vastaus -palstoja
Artikkelit – tietoa ja luettavaa

Apua.info on Terveyden edistämisen keskuksen arvioima ja on saanut Stakesin Terve-Sos -palkinnon vuonna 2003.

Apua.info
- ohjaa omaan elämäntilanteeseen sopivaan tietoon ja tukeen
- on avuksi vertaisryhmän löytämisessä ja kokemusten jakamisessa
- on kanava nostaa esiin sopivan tuen löytymisen ongelmia ja kokemuksia
- on vaikuttamisväylä tiedon ja palveluiden tuottajien suuntaan
- tuo kolmannen sektorin erityisosaamisen helposti saataville

VINKKI! Löysitkö itseäsi kiinnostavan artikkelin tai tiedonlähteen? Voit ensin avata sinua kiinnostavat aineistot uusiin taustalle jääviin ikkunoihin, jatkaa selaamista Apua.infossa, ja perehtyä sitten löytämääsi.

Apua.info on tuotettu sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden laajana yhteistyönä. Palvelu on toiminut vuodesta 2001. Yksittäisiä psykososiaalista kokonaisuutta täydentäviä aineistoja on lisäksi julkiselta sektorilta ja muutamista muista lähteistä. Kaikki julkaistava aineisto on asiakkaalle maksutonta.

Apua.infon taustalla on AVEC-verkosto. Verkosto tukee järjestöjen erityisosaamisen vastavuoroista jakamista ja toistensa osaamisesta oppimista nettiauttamisessa. Verkosto järjestää koulutusta ja tilaisuuksia kehittää virtuaalisen asiakaskohtaamisen palveluita ja sovelluksia yhteistyössä.

Palvelu perustettiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Palvelu toimi vv. 2005-2008 Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Tällä hetkellä palvelu toimii mukana olevien yhteisöjen rahoituksella.

Apua.infoa koordinoi vuosina 2012-2014 EHYT ry, Haapaniemenkatu 14, 2. kerros, 00530 HELSINKI (www.ehyt.fi). Email info@apua.info.

AVEC-verkosto

A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Kehitysvammaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry, Peluuri, Suomen Mielenterveysseura ry, Tukinet, Väestöliitto.

Jos apua.infossa toimiminen kiinnostaa organisaatiotasi, ota yhteyttä: info@apua.info

AVEC-verkoston jäsenten tekstejä saa lainata, mutta lähde on aina mainittava.